เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ หลังจากที่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๓) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกประธานนักเรียนที่นักเรียนชื่นชอบและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องตามคติประจำโรงเรียน คือ ” นักประชาธิปไตย ใฝ่หาความรู้ สู้งาน ต่อต้านสิ่งเสพติด ” โดยได้ผู้ได้รับการเลือกตั้งได้แก่ ผู้สมัครหมาย ๑ คือ เด็กหญิงอภิศรา เกษรบุปผา นักเรียนชั้น ม.๑

ภาพกิจกรรม : ครูกัมปนาท หอมรื่น

Advertisements

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

IMG_3456เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๓) ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อนให้นักเรียนทุกคน ได้ทำการรำลึกและนึกถึงพระคุณของครู ที่ได้ทำการสอนนักเรียนมา ตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งได้รับความกรุณาจาก คุณประภารัตน์ สิริวัฒกานนท์ ผู้จัดการบริษัทควิกโคท โปรดักส์ จำกัด ได้มีความเมตตา แก่นักเรียนโดยได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนตามโครงการ “ ไทยเพอร์ไลต์คืนน้ำใจสู่ท้องถิ่น ” เป็นจำนวนเงิน ปีละ ๑๘,๐๐๐ บาท และ ทุนยอดนักอ่าน จำนวน ๑๕ ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน ปีละ ๗,๕๐๐ บาท รวมยอดเงินบริจาค ๒๕,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ ทางผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำพุ ขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ภาพกิจกรรม : ครูกัมปนาท หอมรื่น, ครูธัญลักษณ์ มณิโชติ

แสดงความยินดีกับคุณครูสุชาย วิเศษสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คุณครูสุชาย วิเศษสินธุ์ ครูโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) โดยมีท่านผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งคุณครูสุชาย ด้วยความยินดีและพร้อมเพรียงกัน ภาพกิกรรม

กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจนักเรียนชั้น ม.๓.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ได้จัดกิจกรรม ” วันแห่งความภาคภูมิใจ ” เพื่อเป็นการ แสดงความยินดีและให้คำอวยพร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนระดับชั้นอื่นให้การเรียนให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

(ภาพกิจกรรม : คุณครูสุชาย และ คุณครูกัมปนาท) ภาพกิจกรรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๒๐ คน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยได้เข้ารับการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งเข้าชมอุโบสถ และพิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน (ภาพกิจกรรม:คุณครูกัมปนาท หอมรื่น) ภาพกิจกรรม

วันวิชาการน้ำพุ ‘๕๙

17039010_1257211714394361_968770975926471864_oโรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ดำเนินการโครงการวันวิชาการน้ำพุ ‘๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการจัดนิทรรศการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ และแสดงผลงานของโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลน้ำพุ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน ๓๗ หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพกิจกรรม : คุณครูสุชาย วิเศษสินธุ์ และคุณครูโชคชัย โพธิหล้า) ภาพกิจกรรม

ศึกษาแห่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

17211918_1266608243454708_1224769812788718369_oวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาแห่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี ภาพกิจกรรม